Groepen

Slingerbos telt veertien groepen, verdeeld over kleuters (groepen 1 en 2), onderbouw (groepen 3 en 4), middenbouw (groepen 5 en 6) en bovenbouw (groepen 7 en 8). Een team van 25 leerkrachten werkt (soms in deeltijd) met enthousiasme aan de begeleiding en de ontwikkeling van de kinderen.

Groep 1-2

De kleuters zijn de kinderen van groep 1 en 2. De kleuterklassen op onze school zijn gemengde groepen met kleuters uit groep 1 en groep 2.
Lees meer

Groep 3

In groep 3 leren de kinderen lezen en schrijven; een belangrijke stap in hun basisschoolloopbaan!
Lees meer

Groep 4

Nieuw in groep 4 zijn onder andere de tafels en de hoofdletters. Halverwege het schooljaar starten we met begrijpend lezen. In deze groep werken we voor het eerst met een huiswerkmap.
Lees meer

Groep 5

In groep 5 krijgen de kinderen naast taal en rekenen voor het eerst ook andere vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs. Ook nieuw voor de kinderen in dit jaar is de spreekbeurt.
Lees meer

Groep 6

In groep 6 gaan de leerlingen regelmatig zelfstandig aan het werk met de leerstof. Ze werken hierdoor meer op hun eigen niveau zonder afhankelijk te zijn van de leerkracht. Verder in dit jaar: het bomenproject en de historische wandeling.
Lees meer

Groep 7

In groep 7 besteden we veel tijd aan kennis en vaardigheden. De leerlingen krijgen regelmatig huiswerk om er aan te wennen en om te oefenen. De leerlingen maken op diverse vakgebieden toetsen. Dit jaar krijgen ze voor het eerst Engels en ze doen verkeersexamen.
Lees meer

Groep 8

Groep 8, het laatste basisschooljaar, waarin de leerlingen in alles worden voorbereid op het voortgezet onderwijs. In deze groep geven we het definitieve schooladvies. Ook dit schooljaar: de eindmusical en het schoolkamp.
Lees meer