Groepen

Slingerbos telt dertien groepen, verdeeld over kleuters (groepen 1 en 2), onderbouw (groepen 3 en 4), middenbouw (groepen 5 en 6) en bovenbouw (groepen 7 en 8). Een team van 25 leerkrachten werkt (soms in deeltijd) met enthousiasme aan de begeleiding en de ontwikkeling van de kinderen.

Groep 1-2

De kleuters zijn de kinderen van groep 1 en 2. Tot voor kort zaten de kleuters in twee gemengde groepen 1/2. Sinds kort is er een extra groep bijgekomen, groep 2C. Daarin zitten de oudste kleuters uit beide groepen.
Lees meer

Groep 3

In het schooljaar 2018/2019 is er één groep 3 met 29 kinderen. In groep 3 leren de kinderen lezen en schrijven; een belangrijke stap in hun basisschoolloopbaan! De groep heeft een vaste juf: Natasja Geels.
Lees meer

Groep 4

Nieuw in groep 4 zijn onder andere de tafels en de hoofdletters. Halverwege het schooljaar starten we met begrijpend lezen. In deze groep werken we voor het eerst met een huiswerkmap.
Lees meer

Groep 5

In groep 5 krijgen de kinderen naast taal en rekenen voor het eerst ook andere vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs. Ook nieuw voor de kinderen in dit jaar is de spreekbeurt.
Lees meer

Groep 6

In groep 6 gaan de leerlingen regelmatig zelfstandig aan het werk met de leerstof. Ze werken hierdoor meer op hun eigen niveau zonder afhankelijk te zijn van de leerkracht. Verder in dit jaar: het bomenproject en de historische wandeling.
Lees meer

Groep 7

In groep 7 besteden we veel tijd aan kennis en vaardigheden. De leerlingen krijgen regelmatig huiswerk om er aan te wennen en om te oefenen. De leerlingen maken op diverse vakgebieden toetsen. Dit jaar krijgen ze voor het eerst Engels en ze doen verkeersexamen.
Lees meer

Groep 8

Groep 8, het laatste basisschooljaar, waarin de leerlingen in alles worden voorbereid op het voortgezet onderwijs. In deze groep geven we het definitieve schooladvies. Ook dit schooljaar: de eindmusical en het schoolkamp.
Lees meer