Onderwijs

De basis voor ons onderwijs wordt gevormd door de vakken die in de Wet Primair Onderwijs (WPO) worden genoemd, samen met onze kerndoelen.

Kerndoelen

Onze kerndoelen geven aan wat we willen bereiken met het onderwijs. De mate waarin ieder kind deze kerndoelen bereikt, verschilt. Om de ontwikkeling van de kinderen in kaart te brengen, gebruiken we het administratiesysteem Parnassys.

Ieder kind heeft zijn eigen talenten en die worden op Slingerbos gezien! 

Vakken

De WPO schrijft voor wat een kind op de basisschool moet kunnen leren. De school verzorgt de invulling. We houden hierbij zorgvuldig rekening met de verschillen tussen leerlingen in aanleg en tempo. De totale ontwikkeling van uw kind komt aan bod in ons onderwijs: sociaal, emotioneel, verstandelijk en creatief. Daarnaast staat het de school vrij andere onderdelen aan haar programma toe te voegen. We spelen dagelijks actief in op de actualiteit en maatschappelijke thema’s.

Wij voegen dit toe aan ons onderwijs!
  • Verkeersexamen
  • Haloptredens
  • Humanistisch en godsdienstvormend onderwijs
  • Wetenschap en techniek
  • Natuurlijk spelen en leren
Buitenspelen

ICT en sociale media

In alle groepen maken we op verschillende manieren gebruik van de mogelijkheden die ICT en sociale media bieden. Mediawijsheid van de leerlingen is daarbij een belangrijk aandachtspunt. De kinderen leren werken met computers. We beschikken over 140 Chromebooks voor digitaal adaptief onderwijs. Leerlingen kunnen op hun eigen niveau oefenen met de lesstof. Als het programma merkt dat een kind meer aan kan, gaat het direct met de kinderen mee met moeilijkere opdrachten, en andersom gaat het een stapje terug als een kind moeite heeft met de stof. Het programma maakt dagelijks analyses en dat resulteert in directe aanpassingen in het lesprogramma voor de volgende dag.

ICT op school

De laptops worden in de ochtend gebruikt door de groepen vijf tot en met zeven; in de middag mogen andere groepen er ook gebruik van maken. Uiteraard blijven naast deze digitale methode de traditionele methodes bestaan: kinderen blijven schrijven met pen op papier, het is én typen én schrijven. Wat ons betreft bieden wij de kinderen hiermee het beste van twee werelden.

Active Floor

Onze school beschikt over een Active Floor. De Active Floor is een interactieve vloer waar kinderen educatieve spellen op spelen. Zie de Active Floor als een levensgrote tablet op de vloer die aangestuurd wordt door het lichaam. Onze leerlingen lopen, springen en tappen op de vloer terwijl ze bijvoorbeeld rekensommen oplossen, of de juiste spelling aangeven. Doordat de beweegvloer een digitaal product is sluiten we aan op de belevingswereld van het hedendaagse kind, maar brengen we hen tegelijkertijd in beweging. Beweging die zij hard nodig hebben. Daarnaast bevordert spelen op de Active Floor de cognitieve, sociale en motorische vaardigheden van kinderen. Bovenal is leren op de Active Floor onwijs leuk. Want welk kind wil nu niet spelen en bewegen terwijl ze leren!

Sport en beweging

De kleuters hebben elke morgen een gym-/spelles in ons eigen speellokaal. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben eenmaal per week gym in de sportzaal van het Hof van Salland, op loopafstand van de school. Naast een keer bewegingsonderwijs in de grote zaal, sporten kinderen dagelijks binnen de methodiek Beweegwijs en is er veel ruimte in de schoolomgeving voor Natuurlijk Spelen. In 2018 is hiervoor het gehele plein heringericht.

Beweegwijs op het schoolplein

Plein Slingerbos: "Maximale uitdaging op het gebied van sport, spel en natuurlijk spelen".