Groep 5

In groep 5 krijgen de kinderen naast taal en rekenen voor het eerst ook andere vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs. Ook nieuw voor de kinderen in dit jaar is de spreekbeurt.

 

Leerkrachten

Groep 5a: Entia Tönissen en Annelies Gerdingh
Groep 5/6b: Daniëlle Bosch en Sylvia de Weerd

 

Structuur – educatief en sociaal emotioneel

We hebben veel aandacht voor:

 • Groepssfeer
 • Zelfstandigheidbevordering
 • Samenwerken
 • Werkverzorging

Rekenen in groep 5

Onze school is een Kanjerschool. Wij leren kinderen hoe ze op een positieve manier met elkaar kunnen omgaan. Een veilig pedagogisch klimaat is voorwaarde voor kunnen leren.

 

Onderwijsactiviteiten – methodes en leerstof

Rekenen: Wereld in Getallen

 • Hoofdrekenen
 • Oriëntatie getallen t/m 10.000
 • Automatisering van de tafels en over het tiental
 • Optellen, aftrekken t/m 1000
 • Geldrekenen
 • Handig rekenen
 • Deelsommen
 • Wereld in Getallen op de computer

De wereld in getallen

Lezen: horizontaal lezen
Schoolbreed beginnen we de dag met horizontaal lezen. Dit houdt in dat er in iedere groep het eerste half uur wordt gelezen. In groep 5 doen we dat ook. We maken daarbij gebruik van de methode Estafette. Daarnaast worden de volgende leesvormen aangeboden: mandjeslezen (verschillende soorten boeken op diverse interessegebieden bijv. geschiedenis, strips, schrijvers), duolezen (in tweetallen op hetzelfde niveau), stillezen, tutorlezen (kinderen begeleiden andere kinderen met een ander niveau met lezen).

Lezen: voortgezet technisch lezen, Estafette
Op school gaat veel aandacht uit naar het leren lezen. Om het technisch lezen te blijven oefenen en ontwikkelen maken we gebruik van de methode Estafette. Hiermee hebben de kinderen ook in groep 4 al gewerkt. Estafette biedt leesinstructie in drie niveaus, met gevarieerde leesoefeningen om het technisch leesniveau te onderhouden en te bevorderen.

Lezen: Begrijpend en studerend lezen, NieuwsbegripXL
We werken met de methode Nieuwsbegrip XL. Elke week staan nieuwe actuele teksten op niveau online. Met deze teksten leren we kinderen oplossingsstrategieën aan (voorspellen, vragen stellen, visualiseren, verbinden, verwijswoorden, samenvatten en afleiden), waarmee ze teksten leren te begrijpen.

Taal en Spelling Taalactief
Taalactief gaat uit van de principes van interactief taalonderwijs. De kinderen leren veel van interactie met de leerkracht en met elkaar, bijvoorbeeld naar elkaar luisteren, met elkaar spreken, samen teksten schrijven.

De leerlijnen van taal en spelling zijn op een aantal manieren aan elkaar gekoppeld. Bij taal en spelling gaan we uit van hetzelfde thema. Binnen een thema komen de belangrijke woorden zowel bij taal als spelling aan bod. De methode houdt rekening met de verschillen in onder andere tempo en vaardigheid.

Blink Wereld geïntegreerd
Slingerbos werkt in de middagen veelal thematisch. De leerlingen zijn dan o.a. bezig met onderzoekend en ontwerpend leren, plannen, organiseren, kritisch denken en samenwerken. Wij creëren een logische samenhang tussen de verschillende zaak- en creatieve vakken. Hierbij maken wij in de groepen 3 t/m 8 gebruik van de methode Blink Wereld geïntegreerd.

Overige vakgebieden:

 • Bewegingsonderwijs
 • Spreekbeurt
 • ICT
 • Verkeer
 • Handvaardigheid / techniek
 • Tekenen
 • Muziek
 • HVO/Godsdienstonderwijs

Leren klokkijken