Buitenschoolse opvang

Sinds 2007 is het aanbieden van voor- en naschoolse opvang verplicht voor alle basisscholen. In onze school is BSO Kakelbos gevestigd.

Inpandige BSO

In onze school verzorgt BSO Kakelbos (vallend onder Prokino) de voor- en naschoolse opvang. Zij maken gebruik van lokalen in ons gebouw. Er wordt ook lekker gespeeld in de speelhal, de gymzaal of buiten op het plein.

Dag Voorschoolse opvang Naschoolse opvang
Maandag 7:30 - 8:30 14.00 - 18.00
Dinsdag 7:30 - 8:30 14.00 - 18.00
Woensdag 7:30 - 8:30 14.00 - 18.00
Donderdag 7:30 - 8:30 14.00 - 18.00
Vrijdag 7:30 - 8:30 14.00 - 18.00

Als u gebruik wilt maken van buitenschoolse opvang vragen we u uw kind aan te melden bij de opvangorganisatie zelf. U kunt hiervoor gebruik maken van inschrijfformulieren die op school af te halen zijn. Uiteraard kunt u ook rechtstreeks bij genoemde instelling informatie aanvragen of uw kind inschrijven.