Groep 3

In groep 3 leren de kinderen lezen en schrijven; een belangrijke stap in hun basisschoolloopbaan!

Leerkracht

Groep 3a: Lisa Huisman en René Scherpenhuizen
Groep 3b: Marsha Koers en Jessica Rietman

Onderwijsactiviteiten – methodes en leerstof

Lezen
Taal en lezen gaan in de eerste periode samen. We gebruiken hiervoor de nieuwste versie van de methode ‘Veilig Leren Lezen’. Deze methode bestaat uit twaalf kernen. De kinderen krijgen per kern een werkboekje. Een kern duurt drie weken. De methode is een structureermethode. Het doel van deze methode is dat de kinderen de structuur van woorden leren ontdekken. In de eerste zes kernen leren we de woorden als geheel aan. Deze woorden noemen we globaalwoorden. Door deze woorden telkens te hakken (analyseren) en te plakken (synthetiseren), leren de kinderen de delen van een woord (de letters) kennen. Met de verschillende letters die ze hebben geleerd, leren ze ook nieuwe woorden maken. Op deze manier ontdekken de leerlingen dat ze onbekende woorden kunnen lezen. Het is dan ook belangrijk dat de kinderen veel leeskilometers maken, zowel op school als thuis.

Horizontaal lezen
Elke ochtend begint de hele school met horizontaal lezen. Het schooljaar is verdeeld in 4 blokken en elk blok doen de leerlingen wat anders op leesgebied. Voor groep 3 houdt dit onder andere in dat de leerlingen:
 • Aan het werk gaan met het computerprogramma van Veilig Leren Lezen
 • Leesspelletjes gaan doen
 • Gaan tutorlezen met kinderen uit groep 5 en 8
 • Gaan duolezen
 • Instructie krijgen in de klas
Groep 3 op de computer

Rekenen
Wij werken met de methode ‘De wereld in getallen’. In het begin is dit voornamelijk het voorbereidend rekenen. Dat wil zeggen dat er veel aandacht wordt besteed aan begrippen op rekengebied. De eerste periode wordt er gewerkt in werkboeken. In het begin zijn de kinderen vooral handelend bezig. We gebruiken hierbij dan ook zoveel mogelijk concreet materiaal. Dit bevordert de begripsvorming. De eerste tijd oriënteren we ons op het getalbegrip t/m vijf. Hierna starten we met de sommetjes, de zogenaamde bussommen. Met pijlentaal wordt aangegeven wat er gebeurt.

Hierna wordt er gewerkt uit een rekenboek. Dan krijgen de kinderen ook een rekenschrift. Aan het einde van een rekenblok wordt er getoetst. De resultaten laten zien of een leerling de stof nog een keer moet herhalen of dat een leerling aan uitbreiding toe is. Wat willen we bereiken aan het eind van groep is dat de kinderen:
 • Hoeveelheden kunnen vergelijken, tellen en ordenen
 • Relatietekens kunnen hanteren
 • Termen meer/minder/evenveel beheersen
 • Inzicht in de structuur van getallen hebben
 • Inzicht in de bewerkingen van + en – hebben
 • Sommen van 1-10 geautomatiseerd
Schrijven
We hanteren de methode ‘Pennenstreken’. Deze methode loopt bijna gelijk op met de methode ‘Veilig Leren Lezen’. De kinderen moeten immers kunnen lezen wat ze schrijven. Eens in de twee dagen wordt een nieuw woord aangeboden en daarbij staat een letter centraal. De eerste dag leren de kinderen die letter schrijven en de volgende dag het hele woord. De methode is gebaseerd op verbale ondersteuning: Er wordt overdreven verteld hoe de letter wordt geschreven. Zeggen wat je doet, is erg belangrijk. Wanneer de kinderen dit zelf ook kunnen verwoorden, zal het schrijven makkelijker gaan.

We schrijven gemiddeld één bladzijde per dag. We verdelen dit vaak over twee momenten. In het begin schrijven we ook nog een keer extra in ons cijferschrift. Bij schrijven letten we op de volgende punten:
 • Zithouding
 • Schriftligging
 • Penhantering
 • Motoriek
Blink Wereld geïntegreerd
Slingerbos werkt in de middagen veelal thematisch. De leerlingen zijn dan o.a. bezig met onderzoekend en ontwerpend leren, plannen, organiseren, kritisch denken en samenwerken. Wij creëren een logische samenhang tussen de verschillende zaak- en creatieve vakken. Hierbij maken wij in de groepen 3 t/m 8 gebruik van de methode Blink Wereld geïntegreerd.

Belangrijk om te weten:

 • De kinderen kunnen vanaf 8.15 uur op het kleuterplein gebracht worden. Vanaf 8:20u gaan de schooldeuren open.
 • Wanneer de school uitgaat kunt u uw kind(eren) buiten op het groep 4-plein ophalen. Gelieve niet in de gang wachten.
 • De kinderen hebben gymnastiek in gymkleren met gymschoenen (korte broek, t-shirt of gympakje). De gymtassen blijven aan de kapstok van maandag tot en met donderdag. Op donderdag gaan ze mee naar huis, zodat de kleren gewassen kunnen worden.
 • Verjaardagen worden ’s morgens in de klas gevierd. Hierbij zijn de ouders niet meer aanwezig. Om 10.00 uur gaat de jarige langs de groepen 1 t/m 4 met de verjaardagskaart.
 • Aan het eind van elke kern krijgen de kinderen een stencil met woordjes en de daarbij behorende informatie mee naar huis. We gaan ervan uit dat u deze woorden thuis regelmatig met uw kind gaat oefenen.
 • Wilt u ons iets vragen of vertellen dan kunt u ons altijd na schooltijd even aanspreken.
Buiten spelen in groep 3