Groep 6

In groep 6 gaan de leerlingen regelmatig zelfstandig aan het werk met de leerstof. Ze werken hierdoor meer op hun eigen niveau zonder afhankelijk te zijn van de leerkracht. Verder in dit jaar: het bomenproject en de historische wandeling.

Leerkrachten

Groep 5/6b: Manon van Rijssen en Melany Beverdam
Groep 6a: Jordy de Kaste en Sylvia de Weerd

Onderwijsactiviteiten – methodes en leerstof

Rekenen: Wereld in Getallen
 • Verkennen van de getallen t/m 1.000.000
 • Uitbreiding handig rekenen en hoofdrekenen
 • Cijferend optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en de voorbereiding op het cijferend delen
 • Hoofdrekenen optellen en aftrekken
 • Geld rekenen
 • Breuken
 • Computer: Hoofdwerk, Wereld in getallen, Ambrasoft

Taal: Taalactief
Deze methode is:
 • Een methode voor de groepen 4 t/m 8
 • Een methode met een leerlijn taal en een leerlijn spelling
 • Een methode die ruim aandacht schenkt aan het taalzwakke, het meertalige en het taalvaardige kind
 • Een thema bestaat uit een instapweek, 10 themaweken, elk bestaande uit 3 weken met daartussen parkeerweken (herhaling) en een afsluitweek
 • Een methode met verschillende geïntegreerde aspecten, zoals taalbeschouwing, stellen, luisteren, spreken en gesprek

Spelling: Taalactief
 • De werkwoordspelling speelt in groep 6 ook in deze methode een belangrijke rol. In de loop van het jaar leren de kinderen de persoonsvorm zowel in de verleden tijd als in de tegenwoordige tijd goed te schrijven. Ook de ontleding komt ruim aan bod
 • Bij elk thema hoort een aantal woordpakketten, die de spellingszwakke kinderen via de Bloonmethode gaan oefenen
 • Een methode die ruim aandacht schenkt aan het taalzwakke, het meertalige en het taalvaardige kind
 • Binnen deze leerlijn bieden we een computerprogramma aan als integraal onderdeel

Begrijpend studerend lezen: Nieuwsbegrip XL
We werken met de methode Nieuwsbegrip XL. Elke week staan actuele teksten op niveau online. Met deze teksten leren we kinderen oplossingsstrategieën aan (voorspellen, vragen stellen, visualiseren, verbinden, samenvatten en afleiden), waarmee ze teksten leren begrijpen.

Lesstof groep 6

Geschiedenis: Argus Clou

Vanaf groep 6 wordt de leerstof chronologisch aangeboden. Er wordt gestart in de prehistorie, 10.000 jaar geleden. Vervolgens komen de Romeinse tijd en de Middeleeuwen aan bod.


Aardrijkskunde: Een wereld van verschil
 • In een wereld van verschil staan de ruimtelijke aspecten van het menselijk bestaan centraal
 • Topografie: Nederland (belangrijke plaatsen, wateren, gebieden)
 • Het Nederlandse landschap in vergelijking met andere landen

Natuuronderwijs: Naut
 • Een methode over natuur en techniek
 • Schooltv: Nieuws uit de natuur
 • Het Nederlandse landschap in vergelijking met andere landen

Overige vakken en activiteiten:
 • Schrijven (schrijven zonder hulplijn)
 • Verkeer (borden, tekens, voorrang, veilig fietsen)
 • Muziek
 • Bewegingsonderwijs
 • Handvaardigheid en tekenen
 • ICT (kennismaken met Word/tekstverwerken)
 • Bomenproject
 • Spreekbeurt/ boekenbeurt
 • Voorleescompetitie
 • Werkstuk maken
 • Historische wandeling
 • HVO/Godsdienstonderwijs
Beweegwijs groep 6