Groep 1-2

De kleuters zijn de kinderen van groep 1 en 2. De kleuters zitten in vier gemengde groepen 1/2.

Leerkrachten

Groep 1/2a: Felina Joyce Zwijnenberg en Malou Daggenvoorde
Groep 1/2b: Eugenie Geurtsen en Joosje Kuijs
Groep 1/2c: Saskia Rutten en Joosje Kuijs
Groep 1/2d: Saskia Koot

Structuur – educatief en sociaal emotioneel

In de kleutergroepen wordt veel aandacht besteed aan de sociale ontwikkeling van het kind. Vanuit een voor het kind veilige omgeving waarin het gerespecteerd en geaccepteerd wordt, kan een kleuter zich ontwikkelen. De juf speelt hierin een belangrijke rol. Zij creëert een uitnodigende en stimulerende omgeving.

In de kleutergroepen wordt zoveel mogelijk op dezelfde wijze gewerkt. Er is veel overleg tussen de leerkrachten. Er wordt gewerkt met heterogene groepen, dit is een combinatie van de groepen 1 en 2. Onze school is een Kanjerschool. Kinderen wordt geleerd hoe ze zo goed mogelijk met elkaar om kunnen gaan.

Voorlezen in groep 1

Onderwijsactiviteiten – methodes en leerstof

In de kleutergroepen wordt gewerkt met de methode ‘Kleuterplein’. Alle activiteiten die de ontwikkelingsgebieden bevorderen staan in het teken van een thema. Een kleuter is de hele dag spelend aan het leren. De kreet ‘van proberen kun je leren’ staat hoog in het vaandel. De kleuters worden spelenderwijs voorbereid om in groep drie te kunnen starten aan het aanvankelijk lees-, schrijf- en rekenonderwijs.

Taalactiviteiten:
 • Leergesprek over een thema of onderwerp
 • De begrippen die daar bij aan de orde komen
 • Probleem oplossen; oorzaak en gevolg; concluderen
 • Chronologisch ordenen
 • Aanleren van een rijmpje of liedje
 • Vrij gesprek
 • Technische taalactiviteiten o.a.: rijmen, logisch rangschikken
 • Auditieve /visuele synthese

Rekenactiviteiten:
 • Aanleren van rekenbegrippen in spelvorm met gebruik van materialen
 • Leren tellen en terugtellen
 • Cijfers herkennen

groep 2 telraam

Muzikale activiteiten:
 • Muziekles met instrumenten
 • aanleren van liedjes

Lichamelijke activiteiten:
 • Spellessen
 • Gymlessen
 • Bewegen op muziek
 • Buitenspel
 • Dramatische vorming
 • Ontwikkelen van de grove- en fijne motoriek

Speel- en leeractiviteiten:
 • Werken met ontwikkelingsmateriaal
 • Werken met constructie materiaal
 • Tekenen, verven, knutselen, knippen en plakken, kleien
 • Spelen in de hoeken: speelhoek, bouwhoek, water/zandtafel, computerhoek, schrijf- en rekenhoek, luister- en leeshoek
Spelen met de zandtafel

Registratie ontwikkeling

De ontwikkeling van de kleuter wordt bijgehouden d.m.v. observaties en het registreren in de methode Kleuterplein. In groep twee wordt de taaltoets en de toets rekenen afgenomen. Tijdens 10-minutengesprekken in november en maart wordt de ontwikkeling van uw kind met u besproken.

Contact met ouders

De kleuters worden in het lokaal gebracht en uit het lokaal weer opgehaald. Dit geeft de mogelijkheid tot dagelijks contact tussen ouder en juf. U mag altijd vragen stellen aan de juf. Voor een gesprek kunt u een afspraak maken, want de juf wil de kinderen bij binnenkomst alle aandacht kunnen geven.

In het jaarrooster zijn gesprekken opgenomen. In week 2 en 3 wordt de mogelijkheid geboden tot een kennismakingsgesprek. In november en maart worden de ouders van kleuters uitgenodigd voor een gesprek. Joosje Kuijs is de coördinator van de kleuter-/onderbouw u kunt met vragen en/of opmerkingen ook bij haar terecht.

Ouderhulp

Wij zijn heel blij met ouderhulp. Ouders kunnen groepjes kinderen begeleiden met verschillende activiteiten, dit kan zijn met gezelschapsspelletjes, handwerken, knutselen of met bibliotheekbezoek. Meestal loopt dit via de klassenouder. Soms hangen er ook inschrijflijsten op de klassendeur.

Belangrijk om te weten:
 • Gymnastiek: ’s morgens hebben de kleuters gymnastiek of spel in het speellokaal. Ze gymmen in hun ondergoed, maar wel met gymschoenen (met een lichte zool en graag zonder veters). Een grote tas met de gymschoenen van alle kinderen blijft op school aan de kapstok hangen.
 • Toilet: wilt u uw kind voor schooltijd thuis laten gaan? Billen zelf leren afvegen stellen wij zeer op prijs.
 • Eten/drinken: gezond en niet te veel. Wilt u de beker, lunchtrommel en eventueel het fruitbakje voorzien van naam?
 • Hulpje: elke dag zitten er twee kinderen bij toerbeurt naast de juf, zij zijn het hulpje van de dag.
 • De meeste informatie ontvangt u per mail en via de app Klasbord. In principe gaan brieven op donderdag mee. Indien mogelijk gaat de post alleen met het oudste kind van het gezin mee.
 • Op tijd: niets is zo vervelend voor een kind om een klas binnen te komen waar iedereen al zit en waar de les is begonnen. Dus kom op tijd!
Overblijven in de klas