Onze school

Onze school staat letterlijk en figuurlijk midden in het dorp. De meeste kinderen en ouders maken deel uit van de Diepenveense leefgemeenschap, die zorgt voor een sociaal veilige, betrokken, sfeervolle en natuurrijke woonomgeving.

Het schoolgebouw

Het gebouw is gelijkvloers en heeft 17 lokalen. Alle lokalen worden benut door 14 groepen, de buitenschoolse opvang en 3 groepen van basisschool De Zonnewijzer. De school heeft drie vernieuwde schoolpleinen en vijf ingangen, zodat het gevoel van kleinschaligheid niet verloren gaat.

Obs Slingerbos in Diepenveen

Natuurlijk schoolplein

In 2018 heeft ons schoolplein een ware metamorfose ondergaan. Een deel van de tegels heeft plaatsgemaakt voor natuurlijke materialen. Daardoor worden kinderen uitgedaagd om in en met de natuur te spelen. Zo kunnen ze hun klimkunsten laten zien op een boomstammenparcours en volop experimenteren met water met een waterpomp.

Natuurlijk schoolplein

Het plein is ook toekomstbestendig. Regenwater wordt met infiltratiekratten opgenomen in de grond of stroomt naar wadi’s. Zo is het schoolplein opgewassen tegen nóg heviger regenval in de toekomst. Onder andere door de afkoppeling van al het regenwater behoort ons schoolplein tot de meest groene pleinen van de regio.

Activiteiten

Al jaren neemt de school deel aan dorpse activiteiten als Koningsdag, de rommelmarkt, Sinterklaasintocht en het Dorpsfeest Diepenveen, veelal in samenwerking met de plaatselijke Muziekvereniging Sempre Crescendo. Omgekeerd organiseert de Diepenveense gemeenschap veel activiteiten waaraan de leerlingen van obs Slingerbos deel mogen nemen. Zo verzorgt de Diepenveense Historische Vereniging een historische wandeling door het dorp voor de leerlingen van groep 6. Ook Jeugdwerk Diepenveen organiseert activiteiten waar onze kinderen aan deel kunnen nemen, zoals het kinderdagkamp in de zomervakantie en de jeugddisco.

Wereldburgers

Vanuit de dorpse geborgenheid willen we onze kinderen het besef bijbrengen dat zij wereldburgers zijn met een (maatschappelijke) verantwoordelijkheid voor hun medemens en hun omgeving. Zo zorgt de school al jaren voor twee Plan Nederland-kinderen. Eens in de twee jaar organiseert de school een Goede doelenproject. De opbrengst gaat voor een groot deel naar een van tevoren gekozen goed doel. De kinderen van de groepen 8 mogen jaarlijks € 500,- toekennen aan door hen zelf uitgekozen goede doelen zoals bijvoorbeeld KIKA en WNF.

Goede doelen dag