Contact

Persoonlijke kennismaking nieuwe leerling

Een kennismaking vooraf vinden wij zeer zinvol als bijdrage in de keuze van een goede basisschool voor uw kind. Daarom nodigen we nieuwe ouders uit voor een bezoek aan onze school. Zij krijgen tijdens hun bezoek een informatiepakket overhandigd.
 

Nieuwe leerling aanmelden?

De gemeente Deventer en de Deventer schoolbesturen stimuleren dat ouders hun kinderen in de eigen wijk naar school laten gaan. Hiervoor is gemeentelijk beleid opgesteld. Aan het eind van een kalenderjaar ontvangen de ouders van wie de kinderen over één of twee jaar vier jaar oud worden van de gemeente een brief met uitleg over de aanmeldprocedure en een beschrijving van de scholen. Elk halfjaar is er een aanmeldronde voor de (bijna) driejarigen. Ouders/verzorgers met kinderen die het komend half jaar drie worden, ontvangen informatie over het aanmelden per post (brochure en aanmeldformulier) vanuit de gemeente. Ouders/verzorgers melden het kind vervolgens aan bij de school van voorkeur met het unieke aanmeldformulier (NB: aanmelding is nog geen inschrijving.)

Ouders/verzorgers krijgen een bericht over plaatsing van de school van voorkeur op de datum genoemd in het aanmeldformulier. Ouder/verzorger kan vervolgens gevraagd worden, een schooleigen inschrijfformulier in te vullen. (NB: de formele inschrijving is op de 4e verjaardag).
Mochten er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, dan zal de school loten.

Contactgegevens

Slingerbos 2
7431 BV Diepenveen
0570-591400
slingerbos@obs-slingerbos.nl
 

Contactformulier