Meer muziek in de tent

In de serie interviews, waarbij we één voor één de kartrekkers aan het woord laten over hun vernieuwingsproject of onderwijsontwikkeling binnen de school, vragen we als laatste dit schooljaar aan Juf Helen hoe het staat met het CMK programma.

CMK, wat is dat?
De term CMK (Cultuureducatie met Kwaliteit) komt vanuit de gemeente en wordt sinds 2013 gebruikt voor een verdiepend programma op cultuuronderwijs. Scholen kunnen hiervoor zelf een subsidieaanvraag doen. Als de subsidie wordt toegekend, mag je daar als school vervolgens twee jaar lang gebruik van maken. Slingerbos startte in 2020 met de subsidieaanvraag en kon vanaf schooljaar 2022/2023 starten met het programma. 

Eerst moest er nog een keuze gemaakt worden met welke van de drie disciplines Slingerbos aan de slag zou gaan: muziek, kunst/wetenschap/techniek of media. Het team volgde verschillende presentaties van CMK-docenten en koos uiteindelijk unaniem voor muziek!

De afgelopen twee jaar hebben de gecertificeerde muziekdocenten Meester Douwe (bovenbouw), Juf Eline (onderbouw) en Juf Lize (middenbouw) muzieklessen verzorgd in de klassen en hebben zij de leerkrachten gecoacht om deze muzieklessen zelf te kunnen geven. 

Verdieping
Natuurlijk was er al voor dit subsidietraject aandacht op school voor cultuureducatie en muziek. Elk jaar kan een leerkracht zijn of haar klas inschrijven voor het cultuurcircuit van de gemeente Deventer. Die kiest dan een voorstelling, tentoonstelling of workshop uit het aanbod van dat jaar, op het gebied van zang, dans of theater. De plaatselijke muziekvereniging Sempre Crescendo verzorgt in alle jaargroepen vanaf groep drie een muziekworkshop van blokfluit tot aan in groep zes een heus Blazersproject dat wordt afgesloten met een optreden voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen. Muziek is er altijd in de hal-optredens en de musical van groep acht, en muziek en zingen maken standaard deel uit van het onderwijs in alle groepen in de onderbouw. Maar qua inhoud van de muzieklessen konden we met z’n allen meer de verdieping in.

Muziekonderwijs en Blink
De expertise van de CMK-muziekdocenten werd in het eerste subsidiejaar ingezet voor vaardigheidstrainingen voor het team zelf. Waar liggen je kwaliteiten op het gebied van muziek en waar wil je wat mee doen: wil je zingen of liever iets met instrumenten doen? De CMK-muziekdocenten gaven het eerste jaar in iedere groep voorbeeldlessen en gaven tips en tricks om te gebruiken in de muzieklessen. 

De uitdrukkelijke wens van het Slingerbos team was echter om het muziekonderwijs te gaan integreren in het thematisch werken met Blink, en het creatieve circuit dat daar bij hoort. Naast koken, techniek en creatieve vakken dus ook lessen muziek die bij het Blink thema van dat moment passen. Daarom werden afgelopen schooljaar, het tweede subsidiejaar, de muzieklessen in twee rondes van telkens vier lessen, gekoppeld aan de Blink-thema’s.

Muziekstuk componeren bij een schilderij
Bijvoorbeeld in het thema Wereldsterren: kinderen mochten zelf een muziekstuk bedenken bij een schilderij. Wat voor gevoel geeft het schilderij jou, en hoe vertaal je dat naar muziek?
Andere lessen stonden in het teken van een hoorspel maken, of stelden een bepaalde band of muziekstroming centraal, zoals de Beatles of politieke protestmuziek uit de jaren 1960-70-80, wat dan weer perfect paste bij het thema “Stem op mijn partij”. Natuurlijk werden bij die lessen de liedjes zelf ook gezongen, er werden ritmes mee geklapt en met boomwhackers akkoorden gevormd. Als kers op de taart was er ook nog een beetje budget om kleine muziekinstrumenten mee aan te schaffen. Alle instrumenten zijn vervolgens op één plek in de school opgeslagen, netjes bij elkaar.

Ukelele
Het fijne van de ondersteuning van de muziekdocenten, is dat er nu een lespakket ligt met  muzieklessen die passen bij de Blinkthema’s uit de verschillende groepen. Alle lessen zijn namelijk opgeslagen op Sharepoint, een gezamenlijke plek voor digitaal lesmateriaal, zodat alle leerkrachten er bij kunnen om te gebruiken. Uiteraard staat het de leerkrachten vrij om zelf nieuwe lessen te bedenken, maar deze basis kan door iedereen hergebruikt worden.
Ook alle tips, bronnen en websites van de CMK-docenten zijn hier opgeslagen.

Zes weken geleden was de CMK eindevaluatie. Alle leerkrachten waren enthousiast.
Zijn we dan nu klaar? Nou, zegt Juf Helen, het zou mooi zijn als we onze visie op muziekonderwijs nog verder kunnen aanscherpen, maar het muziekonderwijs staat nu goed op de kaart en we hebben een mooie basis gelegd voor de komende tijd.

Het geeft nieuwe inspiratie en nieuwe energie bij de leerkrachten en het team. Juf Marsha heeft in de klas zelfs ukelele gespeeld, die probeerde dat gewoon. Dat geef je ook weer mee aan de kinderen: durf maar, probeer maar! 

 

Media
  • Afbeelding van Annelien Vos-Keen