Nieuwe MR leden gezocht

De oudergeleding van de MR is op zoek naar twee nieuwe leden!

De MR houdt zich bezig met allerlei onderwerpen, zoals het onderwijsbeleid, de onderwijskundige doelstellingen, de begroting en de huisvesting. Ook de sfeer op school, problemen in klassen en andere praktische zaken rond school komen langs.

De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar.

Kandidaten kunnen zich opgeven tot uiterlijk vrijdag 28 juni. Om u verkiesbaar te stellen, schrijft u een korte motivatie voor het MT lidmaatschap, inclusief een foto en stuurt deze naar mrslingerbos@gmail.com

Indien er verkiezingen worden uitgeschreven, dan kunt u in de week van 1 juli 2024 uw stem uitbrengen.

Wilt u meer informatie over de werkzaamheden van de MR, neem dan contact op met Saskia Kroonen of Wouter ter Horst (voorzitter).

Namens de verkiezingscommissie,

Saskia Kroonen 06-31295457

Media
  • Afbeelding1