Update Winter Wonder Loop: Giro 555 nieuw goed doel en Flessenactie!

Morgen is het zo ver…

Op woensdag 15 februari houdt OBS Slingerbos de “Winter Wonder Loop”!

 

Na rijp beraad binnen het team van de school en zeker ook op aandringen van de leerlingenraad, hebben wij gisteren besloten om (voor een deel) een andere invulling te geven aan de opbrengsten van de sponsorloop. 

 

De enorme humanitaire ramp in Turkije en Syrië heeft ons doen besluiten om investeringen in onze eigen school (lees kleutermeubilair) voorlopig in de ijskast te zetten en de gehele opbrengst aan het eerder vastgestelde doel KIKA maar óók aan GIRO 555 te doneren. 

 

Daarmee willen wij onderstrepen dat je op O.B.S. “Slingerbos” niet alleen voor jezélf komt, maar óók voor een ánder!

 

Maar dat is nog niet alles. Vanuit groep 3/4 en groep 1/2 B is een extra initiatief vanuit de kinderen zélf (en hun ouders) gekomen waar wij ook graag als school gehoor aan willen geven. Het is per slot van rekening morgen ook Nationale actiedag Giro 555.

 

Zij schreven:

 

Lieve mensen, zoals jullie weten zijn er heel veel slachtoffers door de aardbeving in Turkije en Syrië, heel veel mensen zitten in de kou en kunnen onze hulp goed gebruiken! Wij willen dan ook samen met de moskee geld inzamelen om dit naar de slachtoffers te sturen! Helpen jullie ons mee? 

Zouden jullie je lege flessen met statiegeld willen meenemen op de dag van de sponsorloop en dit op het schoolplein willen inleveren in de bakken? Al het statiegeld zal volledig worden gedoneerd aan de slachtoffers. Heel erg bedankt! Groetjes van Sura en Erva Bulduk

 

Hoe fantastisch is dit initiatief!

 

In de nieuwsbrief van februari hopen wij de schoolopbrengst te kunnen vermelden. In overleg met de leerlingenraad bepalen we de hoogte van de donaties aan KIKA en Giro 555 en dan is het storten maar!

 

Ter informatie nog het tijdschema hieronder in een overzicht, zodat u (eventueel gericht) kunt komen aanmoedigen 🙂

 

Als het even kan: heel graag tot morgen!Media
  • giro 555
  • tijdschema sponsorloop