301 leerlingen op 1 oktober 2020

Volgens de in 2017 opgestelde prognoses voor onze school, zou o.b.s. “Slingerbos” op 1 oktober 2020 252 leerlingen tellen.

Op basis van de demografische ontwikkelingen en natuurlijk de aanwezigheid van andere basisscholen in de nabije omgeving, leek dit toen een reële inschatting. Met ook dit jaar weer het vertrek van twee groepen 8 (44 leerlingen) is het natuurlijk prachtig om te melden, dat wij op 1 oktober 2020 toch weer 301 leerlingen tellen. Dat betekent dat wij de komende jaren een stabiel leerkrachtenkorps kunnen behouden waarmee wij verder kunnen bouwen aan boeiend onderwijs. Fijn!
Media
  • overblijven