Apetrots op iedereen!

Wat zijn we blij en dankbaar dat de school deze week weer is begonnen.

Of nou ja begonnen, er is door de leerlingen de afgelopen maanden ook heel hard thuis doorgewerkt!

Met dank aan Snappet, Gynzy kids en ouders die in de huid kropen van juf of meester, en de kinderen zelf die elke dag met hun lesrooster aan de slag gingen valt de achterstand best mee. Wat een geluk dat OBS Slingerbos de omschakeling naar digitaal onderwijs al gestart was, waardoor de leerlingen helemaal gewend waren aan de chromebooks en de digitale lesprogramma’s. Een geluk ook dat het Slingerbos door het uitlenen van die chromebooks niet alleen eigen leerlingen maar ook leerlingen van andere basisscholen uit de brand kon helpen met het thuisonderwijs.

Met dank aan de echte juffen en meesters die dag in dag uit beschikbaar waren voor vragen over het huiswerk, die wekelijks het lesprogramma opstelden en nakeken en leuke opdrachten verzonnen voor thuis. Die de jarigen een kaartje stuurden met de post en toe hebben gezongen via de telefoon. Die het contact met de leerlingen onderhielden via “videobellen”. Die het kamp voor groep 8 niet zomaar voorbij lieten gaan en een alternatief op afstand bedachten. Die de Koningsspelen omdoopten tot de Coronische spelen met een heus diploma op het einde.

Ondanks dat het spannend was met alle nieuwe regels, kijkt het team van OBS Slingerbos terug op een fijne eerste week. Iedereen hield zich zonder problemen aan het protocol en de kinderen voelden zich geborgen door de aandacht die er was voor hun ervaringen in de afgelopen corona-thuistijd. Die aandacht blijft er overigens ook de komende tijd.

Directeur meester Steven is echt apetrots op iédereen: op de kinderen, op de ouders en op de leerkrachten!

Media
  • PhotoCollage_1589535754176