Brainstorm mee op 30 januari

De bonden hebben het personeel van basis- en voortgezet onderwijs opgeroepen tot een tweedaagse staking op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari.

School gesloten op 30 en 31 januari

Omdat 96% van het team heeft aangegeven achter deze actie te staan en op 30 en 31 januari te zullen staken, is de school voor het onderwijs op deze dagen gesloten.

Brainstorm mee 'Wat kunnen we er samen aan doen? '

Op de stakingsdag willen we betrokkenen bij het onderwijs uitnodigen om met elkaar te brainstormen. (Ouders, leerkrachten, studenten, herintreders, zij-instromers, enz.). Wat kunnen we binnen onze school doen aan het eventueel anders organiseren van ons onderwijs, het verhogen van werkplezier, het aantrekkelijk houden of maken van het werken in het onderwijs of het terugdringen van het lerarentekort? Iedereen is van harte welkom op donderdag 30 januari van 11.00 uur tot 12.15 uur in de grote hal van onze school. De uitkomsten van deze brainstorm worden gedeeld met onze bestuurder Yvonne de Haas, zodat de ideeën ook binnen het openbaar onderwijs Deventer kunnen worden aangekaart.

In de middag zullen wij ons als team aansluiten bij een manifestatie van OPOD om daar verder te praten met vakgenoten over de kansen die wij zelf nog zien om ons onderwijs beter voor te bereiden op de toekomst.

Tenslotte: Wilt u zelf actie ondernemen richting het ministerie, dan kunt u een e-mail sturen naar de Minister Arie Slob (a.slob@minocw.nl).

Media
  • staking