Nieuwe leerlingenraad

Uit de groepen 6, 7 en 8 hebben 6 leerlingen (door loting) zitting genomen in de nieuwe leerlingenraad van o.b.s. “Slingerbos”.

Deze leerlingen gaan regelmatig in gesprek met de directeur en de agenda bepalen zij zelf. Het mag gaan over het onderwijs in de groepen, het schoolgebouw, de sociale veiligheid, de rol van de ouders… kortom, alles is bespreekbaar.

Begin januari zullen wij twee scholen van OPOD bezoeken, om daar de leerlingenraad van die scholen te bevragen. Hoe functioneert de leerlingenraad op o.b.s. de “Schakel” en wat gaan wij hierover horen op de “Kleine Planeet”?
Media
  • Leerlingenraad obs Slingerbos