Groepsindeling 2019-2020

Nu de extra 1,0 FTE formatie die de school de afgelopen twee jaren heeft mogen inzetten om de rust en de stabiliteit in de school weer helemaal terug te krijgen inderdaad is komen te vervallen (ook Slingerbos moet het nu weer doen met de reële inkomsten), gaan de groepsgemiddelden logischerwijs stijgen. Deze was de afgelopen twee jaren 24,5 ll per groep en stijgt nu naar 25,1 op 1 oktober  2019. Op zich nog een mooi gemiddelde, maar we zien in het nieuwe plaatje wel groepen waar we rond of over de 30 leerlingen tellen.

In de groepsindeling voor het komend schoolseizoen kunt u zien dat de voorspelling in de vorige nieuwsbrief inderdaad resulteert in een wijziging in de groepssamenstelling van o.a. de huidige groepen 4 en 5. Doordat wij bekostigd worden voor maximaal 12 groepen was het combineren van groepen noodzakelijk. Met het gehele team hebben we ons over deze puzzel gebogen en hebben wij school breed gekeken naar de verdeling van leerlingen die extra zorg of extra uitdaging nodig hebben. Wij hebben toegewerkt naar een zo optimaal mogelijk en onderwijskundig goed onderbouwd plaatje. Daarbij is ook zoveel mogelijk rekening gehouden met vriendjes en vriendinnetjes, al zit daar natuurlijk wel een grens aan als je van vier groepen naar drie groepen gaat.

Met alle middelen die wij hebben kunnen inzetten, zijn wij er van overtuigd dat deze indeling álle kinderen van Slingerbos volgend jaar de maximale ontwikkelingsmogelijkheden biedt en dat de onderwijskwaliteit onveranderd hoog zal zijn.

Relevant om te noemen is, dat wij de ondersteuning van onze onderwijsassistent juf Doerien (4 dagen in de week) en ook van de leerkrachten juf Annelies en juf Saskia Kroonen (beide nog voor een aantal uren in de maand inzetbaar op basis van “restformatie”), structureel inzetten in de groepen 5, 5/6 en 6.
Media
  • Groepsindeling 2019-2020