Pilot Digitaal Adaptief Onderwijs geslaagd!

Afgelopen januari zijn we gestart met een pilot in de beide groepen vijf, zes, zeven en acht om daarmee aan het eind van dit schooljaar een keuze te kunnen maken tussen twee digitale lespakketten: Snappet of Gynzy.


Met deze lespakketten biedt de school “digitaal adaptieve” lesstof aan, zodat leerlingen op hun eigen niveau kunnen oefenen met de lesstof. Als het programma merkt dat een kind meer aan kan gaat het direct met de kinderen mee met moeilijkere opdrachten, en andersom gaat het een stapje terug als een kind moeite heeft met de stof. Het programma maakt dagelijks per kind een analyse voor de volgende dag. Leerkrachten hoeven minder correctie- en nakijkwerk te doen, ze kunnen de lesvoorbereidingen meer tijd geven en meteen zien of hun uitleg van de lesstof voldoende was of niet. En het maakt het makkelijker voor de leerkracht om kinderen in de klas op hun eigen niveau de lesstof te laten oefenen.


Inmiddels zijn we een aantal maanden op weg en zijn zowel de leraren als de leerlingen volgens directeur Steven Diepeveen zeer positief over de pilot. Een definitieve keuze voor één lespakket is nog niet gemaakt, wellicht wordt het ene pakket voor de onderbouw gekozen en het andere voor de bovenbouw. Meester Steven is in ieder geval enorm tevreden dat de kinderen op deze manier maximaal bediend worden. “Het is zo mooi dat we qua ICT twee jaar geleden nog werkten met oude computers in de gang en nu in het nieuwe schoolseizoen digitaal adaptief kunnen werken in de klas!”


Want de leerlingen uit de groepen vijf tot en met zeven gebruiken voor dit adaptieve onderwijs allemaal een eigen laptop, een zogenaamd “chromebook”. Deze chromebooks zijn eind 2018 door de school aangeschaft. De kinderen kunnen er goed mee overweg. Een kleine rondvraag onder de kinderen in groep vier leert dat ze er blij mee zijn; het chromebook is net een gewone computer alleen zijn de letters plat, “net een piano”. Werken op het chromebook vinden ze fijn “want dan zit je bij elkaar in de klas, aan je eigen tafel, en je mag altijd om hulp of uitleg vragen”. Dat je moet “muizen” met je vinger vinden sommige leerlingen moeilijk, maar een losse muis aan een snoertje kan altijd ingeplugd worden. Ook de koptelefoons worden gebruikt, omdat veel opdrachten met geluid werken. Bijvoorbeeld nieuwsbegrip, waarbij je fragmenten uit het jeugdjournaal bekijkt, en taal, waarbij een woord wordt voorgelezen en de leerling het vervolgens moet typen.

De chromebooks gaan niet mee naar huis maar blijven op school. Daar worden ze opgeborgen in verrijdbare laadkasten die op slot kunnen. Dan zijn ze de volgende dag weer helemaal opgeladen. Omdat in de afgelopen maanden ook het netwerk en daarmee de wifi is vernieuwd, zijn er amper technische problemen.De chromebooks worden in de ochtend gebruikt door de groepen vijf tot en met zeven; in de middag mogen andere groepen er ook gebruik van maken.

De komst van nog twee kasten met chromebooks betekent voor het nieuwe schoolseizoen dat OBS Slingerbos niet alleen in de groepen vijf tot en met zeven maar ook in de beide groepen acht kan gaan werken met eigen chromebooks in de klas.


Deze digitale methode verdrijft de traditionele methode uiteraard niet: kinderen blijven schrijven, goed samenwerken en samen leren in de klas en natuurlijk lekker buiten spelen.

We zijn erg blij dat de leerlingen op deze manier in de klas ieder op hun eigen niveau de lesstof eigen kunnen maken!


Media
  • Werken met chromebooks in groep 4b