Landelijke stakingsdag

Op 15 maart zal er gestaakt worden door de gehele onderwijssector.  Vlak voor de provinciale statenverkiezingen op 20 maart 2019 willen de bonden duidelijk maken dat er een investeringsplan nodig is voor het onderwijs. Nog deze kabinetsperiode moet er een begin gemaakt worden met het inlopen van de achterstanden en moet het kabinet gaan investeren in het onderwijs. Alleen op die manier kunnen bijvoorbeeld de lerarentekorten tegengegaan worden.

Alle 25 medewerkers van Slingerbos scharen zich achter dit gedachtegoed en leggen het werk op vrijdag 15 maart opnieuw neer. De school zal geheel gesloten zijn en uw kind/kinderen moeten uiteraard worden opgevangen. Wij hopen erop dat u deze opvang zelf kunt regelen. Indien u problemen hebt met het organiseren van opvang voor uw kind/kinderen, dan kunt u contact opnemen met opvangorganisatie Rastergroep Deventer (0570-857100).
Media
  • Landelijke-stakingsdag-15-maart