Missie en visie

In onze schoolgids staat de missie en visie van onze school. Deze is in de afgelopen jaren steeds weer tegen het licht gehouden en bijgesteld. Zo’n bijstelling is nu ook weer in de maak. Er komt een nieuwe schoolplanperiode aan en het team is begin vorig schoolseizoen veranderd in samenstelling. Een logisch moment om ons weer even te bezinnen op onze koers.

Tijdens de studiemiddag van woensdag 23 januari zijn we van start gegaan onder de bezielende leiding van collega-directeur Rogier Stappers van obs de Flint en op de studiedag van 6 maart ronden wij dit traject samen al weer af. Met een verse Missie en Visie komt daarna de fase van het maken van plannen. Daarover later uiteraard meer!
Media
  • Missie en visie