Continurooster

De school werkt met een continurooster. Om 08.20 uur begint de inloop en komen de kinderen naar binnen. Om 08.30 uur starten de lessen.

Lestijden per dag (tot 1 augustus 2019)

Maandag 8:30-14:30
Dinsdag 8:30-14:30
Woensdag 8:30-12:15
Donderdag 8:30-14:30
Vrijdag Groep 1,2: 8:30-12:00
Groep 3-8: 8:30-14:30

Alle kinderen blijven tussen de middag op school. De kinderen eten tussen 12.00 en 12.15 uur met de leerkracht in de groep. Dit lunchmoment heeft een educatief karakter. U geeft zelf een lunchpakketje mee aan uw kind. Uiteraard propageren we gezonde voeding en daar letten we samen met de ouders op. Tussen 12.15 en 12.45 uur spelen alle kinderen buiten.

Op woensdagmiddag zijn alle leerlingen vrij vanaf 12.15 uur. Op vrijdagmiddag is groep 1,2 ook vrij.

5-gelijkedagenmodel

In september 2019 starten we met het 5-gelijkedagenmodel. In dit model gaan de leerlingen elke dag van 8:30 – 14:00 naar school. U hoort er te zijner tijd meer over.

overblijven op school