COVID-19

Hieronder de nieuwste versie van het COVID protocol Basisonderwijs (d.d. 20 oktober 2020), het Noodplan Corona en het protocol Onderwijs op afstand. Tevens de beslisboom voor aan de koelkast. Met deze beslisboom (d.d. september 2021) kun je beoordelen of een kind wel of niet naar school mag.

Downloaden

Beslisboom kind wel of niet naar school

Onderwijs op afstand

Noodplan Corona

COVID protocol