Home

Obs Slingerbos in 2016-2017 over naar continurooster
Brief ouders maart.pdf
brief school maart.pdf

Middenin het dorp

Basisschool Slingerbos staat letterlijk en figuurlijk middenin het dorp Diepenveen. De school is een onderdeel van de Diepenveense leefgemeenschap. Vanuit de dorpse geborgenheid leren de kinderen dat ze wereldburgers zijn met een verantwoordelijkheid voor hun medemensen en hun omgeving. Met een meer dan gemiddeld aanbod, krijgen de kinderen de mogelijkheid om een brede interesse te ontwikkelen op verschillende gebieden.

Openbaar

Slingerbos is de openbare basisschool en is in principe toegankelijk voor elke basisschoolleerling. Er is ruimte en respect voor de verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen die in onze samenleving bestaan. Basisschool Slingerbos wil open, betrokken, veilig, respectvol, inspirerend en veelzijdig zijn. Deze kernwaarden zijn de basis voor ons onderwijs en voor hoe we met elkaar willen omgaan.

Kleinschalig

De school telt zo'n 373 leerlingen en 26 leerkrachten, verdeeld over vijftien groepen. Naast voldoende lokalen beschikt de school over een gymzaal en activiteitenruimtes. Het gevoel van kleinschaligheid is belangrijk en daarom zijn er drie schoolpleinen en vijf ingangen.

Samenwerking

Obs Slingerbos werkt samen met de 15 andere openbare scholen in de gemeente Deventer. Verder zijn er nauwe contacten de BSO Landstede en de verenigingen in Diepenveen.
laatste week in 5b 14-07-2016 - We hebben de boel goed opgeruimd, tussendoor gedanst en ons gestort op een heuse CSI.

Goede Doelen Dag
groot succes!!


Wat een fantastische dag!!

Plusklas programmeert
computergame 

De Plusklas programmeert een eigen computergame met behulp van Azerty.
Lees meer onder kopje Nieuws-Project.